2566

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >ข่าว "ม.มหิดลผลักดันวิจัย "ซีอิ๊วกลิ่นน้ำปลา" (PB Healthy Sauce) คว้ารางวัลระดับเอเชีย"
ข่าว "ม.มหิดลผลักดันวิจัย "ซีอิ๊วกลิ่นน้ำปลา" (PB Healthy Sauce) คว้ารางวัลระดับเอเชีย"

ข่าว "ม.มหิดลผลักดันวิจัย "ซีอิ๊วกลิ่นน้ำปลา" (PB Healthy Sauce) คว้ารางวัลระดับเอเชีย" โดย นางสาวญาณิศา ทับเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ร่วมพัฒนา "PB Healthy Sauce" ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า คณาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตจากพืช 100% และได้มีการปรับลดปริมาณโซเดียม เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ผู้ใส่ใจสุขภาพ และนักมังสวิรัติ ข่าวได้รับการเผยแพร่แล้วทางสื่อมวลชนดังนี้ค่ะ

1. Ch7HD 27-7-66 https://news.ch7.com/detail/660266

2. TAP Magazine 27-7-66 https://www.tap-magazine.net/blog-th/27072023
https://www.facebook.com/100066629753502/posts/pfbid0Fwzc79h8Kn4YfYzzPEXGiB2Yc2bTKD6GfKWMz2FLGeSQ8aoqXSEnUDMdTLzb2Nsnl/?mibextid=cr9u03

3. The Journalist Club 27-7-66 https://thejournalistclub.com/ซีอิ๊วกลิ่นน้ำปลางานว/

4. ThaiPR.NET 27-7-66 https://www.thaipr.net/health/3363545

5. RYT.COM 27-7-66 https://www.ryt9.com/s/prg/3440313

6. newswit 27-7-66 https://www.newswit.com/th/ifmrybq75y0dhk9ih40mae2cimj601x5

7. เรื่องเล่า ข่าวเกษตร 28-7-66 https://www.agrinewsthai.com/news/79147
https://www.facebook.com/100039311755039/posts/pfbid0pk76ynGhu58FEg9U8GHFwk8nRj2SrDN6vXcze1Xdg47yyk9TMBrUK4mBvFPcf78fl/?mibextid=cr9u03

8. To more lifes 28-7-66 https://www.tomorelifes.com/content/29733/มมหิดล-ผลักดันวิจัย-ซีอิ๊วกลิ่นน้ำปลา-pb-healthy-sauce-คว้ารางวัลระดับเอเชีย
https://www.facebook.com/100076426020040/posts/pfbid02biUudEvJS9k5zrPeiRz4UeSF8FvuJFLhq8BYR3EcsSF9dZa58vTYxu62eys45tGrl/?mibextid=cr9u03

Cr : สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Update : 31 กรกฎาคม 2566