NEWS

Scoop ทางของฝุ่น คำตอบของ Pain Point คนเมืองเรื่องอากาศ ที่ส่งผลต่องบประมาณ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม


ที่มา: The Cloud

ลงจากรถประจำทางสาย 539 มุ่งหน้าปลายทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สิ่งแรกที่ปะทะใบหน้าผมคือฝุ่นและควันจากรถบนถนนสายที่พลุกพล่านที่สุดสายหนึ่งในกรุงเทพฯ

อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุดหมายของผมในวันนี้ ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับจุดหมายปลายทางของรถประจำทางสายที่ว่า ผมเดินทางมาที่นี่ในโอกาสที่จะได้มาพบกับ รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์ อาจารย์หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ผู้ทำงานกับปัญหาสำคัญของเมืองที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคนอยู่ 1 เรื่องถ้วน คือเรื่องมลพิษทางอากาศ มานานกว่า 20 ปี

อาจารย์สราวุธของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการระบายมลพิษทางอากาศและการแพร่กระจายของมลพิษ รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการออกมาตรการการจัดการกับมลพิษทางอากาศของประเทศ ให้เหมาะสมทั้งในเชิงวิธีการแก้ปัญหาและในเชิงความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ด้วย

สำหรับคนไทย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคงไม่มีเหตุการณ์เรื่องอากาศครั้งใดจะน่ากังวลมากไปกว่าเหตุการณ์ฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ทำให้ฟ้าทุกฟ้าในเขตกรุงเทพฯ พื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะเมืองเชียงใหม่ และอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศมืดสลัวไปด้วยฝุ่นหนาหนักติดต่อกันตลอดหลายสัปดาห์ ของช่วงปลายปีที่แล้วกับเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

>> คลิกเพื่ออ่านทั้งหมด <<

Update : 15/8/2019