NEWS

ทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประเภททุนช่วยเหลือ ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 600 ทุน

ดาวน์โหลดใบสมัคร : www.op.mahidol.ac.th/sa/scholarship-covid19
ส่งใบสมัครและหลักฐานมาที่อีเมล์ : studentwelfare@mahidol.ac.th
หัวข้ออีเมล์ (subject) : สมัครขอรับทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 25 เมษายน 2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ inbox facebook กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Update : 01/04/2020