• คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์


  นวดตามหลักการนวดแผนไทย โดยมีผู้มีประสบการณ์ และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์แผนปัจจุบัน นวดตัว นวดศีรษะ นวดกดจุด และประคบสมุนไพร

  นวดกดจุด เป็นการนวดเฉพาะจุดที่มีอาการปวด เพื่อบำบัดกลุ่มอาการที่เกี่ยวกับกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและเส้นประสาท เช่น ปวดเข่า ปวดหลัง ปวดบ่าและต้นคอ ไมเกรน ไหล่ติด อัมพฤกษ์อัมพาต เป็นต้น

  นวดเพื่อสุขภาพ เป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย ตั้งแต่หัวจรดเท้า เพื่อช่วยกระตุ้นระบบหลอดเลือดให้โลหิตไหลเวียนสะดวกยิ่งขึ้น

  การประคบสมุนไพร เป็นการใช้ลูกประคบที่ทำจากสมุนไพรกลุ่มที่มีน้ำมันหอมระเหย และกลุ่มที่มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยของร่างกาย ลดการอักเสบ ลดการปวดบวมของกล้ามเนื้อ นำมาประคบบริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก

 • อัตราค่าบริการ


  อันดับ

  รายการ

  ค่าบริการ

  1 นวดตัว 1 ชั่วโมง 200
  2 ประคบสมุนไพร 1 ชั่วโมง 200
  3 นวดตัว 1 ชั่วโมง และประคบสมุนไพร 15 นาที 250
  4 นวดตัว 1 ชั่วโมง 30 นาที และประคบสมุนไพร 15 นาที 350
  5 นวดตัว 2 ชั่วโมง 400
  6 นวดตัว 2 ชั่วโมง และประคบสมุนไพร 15 นาที 450
 • เวลาให้บริการ


  รอบที่

  จันทร์ – ศุกร์ 7.30 – 17.00 น.

  เสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 7.30 – 15.00 น.

  1 7.30 7.30
  2 9.00 9.00
  3 9.30 9.30
  4 13.00 13.00
  5 15.00 15.00
  6 17.00
 • พบแพทย์


  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 11.30 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น.
  วันเสาร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 15.00 น.

  ผู้รับบริการเบิกค่ารักษาได้ตามสิทธิ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  คลินิกสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 1 เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

  สายตรง 02-354-7106 หรือ 02-354-7000 ต่อ 5101, 1152