วารสารสาธารณสุขศาสตร์ | วารสารทั้งหมด


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

TCI : Thai-Journal Citation Index Centre

ACI - ASEAN Citation Index

ติดต่อ

นางสาวกรกช รามโกมุท งานวิจัยและวิชาการ
คณะสาธาณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

0 2354 8543-9 ต่อ 7404
0 2640 9854
phjournal@mahidol.ac.th
www.ph.mahidol.ac.th/phjournal

footer logo