ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


 • งานเแสดงความยินดีบัณฑิต
  วัน เดือน ปี | รายละเอียด
 • งานรับปริญญาบัณฑิตประจำปี 2561
  วัน เดือน ปี | รายละเอียด
 • พร้อมไหม กลับมาปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย  
  วันที่ 29 เม.ย. 2563  | รายละเอียด
 • ฝึกดับเพลิงประปี 2560
  วันที่ 6-8 ม.ค. 2561 | รายละเอียด
 • ดูงานบ้านสุนธร
  วัน เดือน ปี | รายละเอียด
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก
  วัน เดือน ปี | รายละเอียด
 • แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนบริหารภาวะวิกฤตโรคโควิก 19
  วัน เดือน ปี | รายละเอียด

หัวข้อ


รายละเอียด

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0 26444070 ต่อ 102
โทรสาร: 0 23548561
อีเมล์: Occ_Safety@hotmail.com

footer logo