ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รวิวรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์รายการ ชัวร์ก่อนแชร์

วันที่ 1 มิถุนายน 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รวิวรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์รายการ ชัวร์ก่อนแชร์ เรื่อง"นอนตะแคงขวา..อันตราย!!" ออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์ เฮชดี ทีวี

1
2
3
4
user@domain.com