รองคณบดีฯมอบแจกันดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 48 ปี

วันที่ 7 มิถุนายน 2559

รองศาสตราจารย์พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ผู้แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบแจกันดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 48 ปี ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร