รายการวันใหม่ ThaiPBS สัมภาษณ์อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา เรื่องอาหารกับสุขภาพ

วันที่ 29 มิถุนายน 2559

ทางสำนักข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส บันทึกเทปสัมภาษณ์ เรื่อง การเลือกผลิตภัณฑ์น้ำมัน, ดื่มกาแฟอย่างไรไม่ให้เป็นโทษ และ เคล็ดลับควบคุมความหวานในอาหาร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ฯ ณ ห้องศรีราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกอากาศทางรายการ วันใหม่ไทยพีบีเอส ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ช่วงเวลา 05.00-09.00 น. โดยวันเวลาออกอากาศจะแจ้งให้ติดตามรับชมกันอีกครั้ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร