พิธีจุดเทียนชัยและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่ "ราชพฤกษ์ น้อมรำลึกพระคุณแม่"

11 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธี"ราชพฤกษ์ น้อมรำลึกพระคุณแม่" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ กล่าวรายงาน จากนั้นคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ จุดเทียนชัยถวายพระพรฯ และถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ "ราชพฤกษ์ น้อมรำลึกพระคุณแม่" พร้อมนำคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวราชสดุดี ถวายความเคารพพระสาทิสลักษณ์ และจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ ตลอดทั้งนำร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงค่าน้ำนม และเพลงสรรเสริญพระบารมี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมในพิธีจำนวนมาก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร