กิจกรรมBirthday สำหรับบุคลากรเดือนสิงหาคม

11 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้มอบการ์ดและของขวัญวันเกิด สำหรับบุคลากรที่เกิดในเดือนสิงหาคม ณ โถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร