พิธีไหว้ครู คณะสาธารณสุขศาสตร์ "ลูกราชพฤกษ์น้อมศรัทธา บูชาครู"

11 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู "ลูกราชพฤกษ์น้อมศรัทธา บูชาครู" พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีฯ กันอย่างคับคั่ง ภายในงานมีการมอบประกาศนียบัตรแก่สโมสรนักศึกษาชุดเก่า และมอบรางวัลการอ่านทำนองเสนาะฯ และมอบรางวัลพานไหว้ครูประเภทสวยงามและประเภท สร้างสรรค์ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร