บรรยายพิเศษเรื่อง "MCH Handbook Development Initatives in the World and International Collaboration Experiences"

22 สิงหาคม 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและเปิดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "MCH Handbook Development Initatives in the World and International Collaboration Experiences" ได้รับเกียรติจาก Asst.Prof.Dr.Shafi U. Bhuiyan, Divisions of Clinical Public Halth & Social and Behavionral Health Sciences เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร