งานวันมหิดล

24 กันยายน 2559

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสัการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล" ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีองค์กร สถาบัน หน่วยงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ มากมาย

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร