งานวันมหิดล

24 กันยายน 2559

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสัการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล" ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีองค์กร สถาบัน หน่วยงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ มากมาย

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร