งานวันมหิดล

24 กันยายน 2559

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสัการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล" ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีองค์กร สถาบัน หน่วยงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ มากมาย

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร