โครงการอบรมความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย Module II

2 ตุลาคม 2559

ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย Module II โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาโภชนวิทยา วิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้มีดารา นักร้อง นักแสดง และประชาชน สนใจเข้าร่วมในโครงการฯ นี้ด้วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร