โครงการอบรมความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย

30 ตุลาคม 2559

การจัดอบรมฯในวันนี้ ได้มีสาระความรู้ ควบคู่ความสนุกสนานกับ Workshop อาหารลดน้ำหนักและอาหารเพื่อสุขภาพ ณ ห้องปฏิบัติการทางอาหาร ชั้น 2 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร