พิธีจุดเทียนถวายความอาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

7 พฤศจิกายน 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมใจกันแสดงพลังแห่งความสามัคคี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม " ธ สถิต ในใจชาวมหิดล จักมุ่งผลเป็นพลังแห่งแผ่นดิน" เพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ นำโดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายมาลัยสีขาว กล่าวแสดงความอาลัย จากนั้นแสดงความอาลัยยืนสงบนิ่ง 89 วินาที และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี มีผู้ร่วมแสดงพลังแห่งความสามัคคีในพิธีกว่า 5,000 คน ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร