พิธี"รวมพลังแห่งความภักดี" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

22 พฤศจิกายน 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประธานในพิธี "รวมพลังแห่งความภักดี”เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายมาลัยราชสักการะ, จุดเทียนสีขาว จากนั้นกล่าวสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและนำกล่าวคำปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน เป็นอันเสร็จพิธี โดยมีคณะผู้บริหารจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีฯ กันอย่างคับคั่ง ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้เลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) นายสมพร จิตเป็นธม ได้ร่วมพิธีฯ ดังกล่าวด้วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร