พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า

25 พฤศจิกายน 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพิเศษและการประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า ณ บริเวณด้านหน้าพระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร