พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน)

1 ธันวาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล โดยพระสงฆ์ที่รับบาตรจากวัดราชผาติการามวรวิหาร จำนวน 10 รูป จากนั้น ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ และกราบถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทอดผ้าบังสุกุล แสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีสงบนิ่งแสดงความอาลัยน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา ๘๙ วินาที และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงในหลวงของแผ่นดิน ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50วัน) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์, กองทุนการออมแห่งชาติ, กอสส., ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าวด้วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร