พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน)

1 ธันวาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล โดยพระสงฆ์ที่รับบาตรจากวัดราชผาติการามวรวิหาร จำนวน 10 รูป จากนั้น ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ และกราบถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทอดผ้าบังสุกุล แสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีสงบนิ่งแสดงความอาลัยน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา ๘๙ วินาที และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงในหลวงของแผ่นดิน ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50วัน) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์, กองทุนการออมแห่งชาติ, กอสส., ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าวด้วย

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร