แสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยาที่ได้รับทุนฯ

15 ธันวาคม 2559

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2560 ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund เพื่อไปอบรมที่ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 16-27 มกราคม 2560

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร