ศิษย์เก่าสบ.รุ่น 9 กับชีวิตที่พลิกผัน เพราะในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงรับสั่ง

22 ธันวาคม 2559

งานวัฒนธรรม 4 ภาค "สืบสานงานสาธารณสุขตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ 9" ได้รับเกียรติจากคุณลุงเอก นายศรีวิชัย ทรงสุวรรณ ศิษย์เก่า เล่าถึงเรื่องราวในอดีตที่คุณลุงเอกได้มี โอกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงรับสั่ง "ให้หาทางศึกษาต่อเพื่อจะได้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน" ซึ่งคุณลุงถือว่าเป็นชีวิตสุดพลิกผัน จากลูกจ้างขับรถยนต์ ความรู้เพียงชั้น ป.4 สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุข ประจำจังหวัดราชบุรี ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สบ.) รุ่นที่ 9 จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และลุงเอกยังเล่าเรื่องราวด้วยความภาคภูมิใจและยังน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันอยู่เสมอ ว่าการที่ตนมีความเจริญก้าวหน้าได้เป็นข้าราชการนั้น เนื่องด้วยพระบารมีจากในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งกิจกรรมช่วงการสนทนานี้ ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร