พิธีทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

23 ธันวาคม 2559

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 89 รูป เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2560 ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร