พิธีทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

23 ธันวาคม 2559

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 89 รูป เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2560 ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร