ต้อนรับผู้แทนจาก Ministry of Health & Sports & Rector of UM 1 และคณะ ในการเจรจาความร่วมมือฯ

27 ธันวาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งนักศึกษาหลักสูตรสม.นานาชาติชาวเมียนมาร์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Ministry of Health & Sports & Rector of UM 1, Yangon, Rector of UM, Magway Rector of Defense Service Medical Academic (DSMA), Myanmar ในการเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขร่วมกัน ณ ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร