พิธีทำบุญตักบาตร ในงาน "สา'สุข รับพรปีใหม่ ๒๕๖๐"

9 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ในงาน "สา'สุข รับพรปีใหม่ ๒๕๖๐" เริ่มจากการจุดธูปเทียนถวายสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล ตามด้วยพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และร่วมทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ ๙ รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และแสดงปาฐกถาธรรม และกิจกรรมร้องเพลง "พรปีใหม่" ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ได้มีผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีฯ อีกทั้งได้รับเกียรติจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน, กอช., ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ด้วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร