พิธีทำบุญตักบาตร ในงาน "สา'สุข รับพรปีใหม่ ๒๕๖๐"

9 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ในงาน "สา'สุข รับพรปีใหม่ ๒๕๖๐" เริ่มจากการจุดธูปเทียนถวายสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล ตามด้วยพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และร่วมทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ ๙ รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และแสดงปาฐกถาธรรม และกิจกรรมร้องเพลง "พรปีใหม่" ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ได้มีผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีฯ อีกทั้งได้รับเกียรติจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน, กอช., ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ด้วย

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร