กอช. เข้าพบคณบดี เพื่อมอบของขวัญสวัสดีเนื่องในวันปีใหม่

9 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รับมอบของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2560 จากนายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ณ ห้องประชุมคณบดีชั้น 5 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

IMG_2039
830
IMG_2039

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร