คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนจากTunghai University, Taiwan

12 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Tunghai University, Taiwan เพื่อเจรจาความร่วมมือทางด้านการศึกษาและงานวิจัย ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 5 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

12
1

16010107_10208495693775455_1396961139_o
2

IMG_2273
3

IMG_2275
4

IMG_2276
5

IMG_2280
6

IMG_2284
7

IMG_2288
8

IMG_2292
9

IMG_2296
10

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร