ร่วมงาน "สถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 120 ปี"

13 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ แสดงความยินดีฯและร่วมงานวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 120 ปี ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

16106946_10212224831480054_1379829742_o
830
16106946_10212224831480054_1379829742_o

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร