งานแสดงความยินดีฯ พร้อมมอบโล่รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง

13 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบโล่รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง แก่รองศาสตราจารย์ดวงรัตน์ อินทร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2559 ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมแสดงความยินดี บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุม 1611 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

15895806_392289051122425_8391333249585309049_o
1

IMG_2628
2

IMG_2630
3

IMG_2631
4

IMG_2632
5

IMG_2633
6

IMG_2642
7

IMG_2644
8

IMG_2649
9

IMG_2650
10

IMG_2652
11

IMG_2653
12

IMG_2655
13

IMG_2657
14

IMG_2659
15

IMG_2661
16

IMG_2663
17

IMG_2665
18

IMG_2668
19

IMG_2669
20

IMG_2670
21

IMG_2672
22

IMG_2675
23

IMG_2677
24

IMG_2679
25

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร