ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบของสวัสดีปีใหม่สื่อฯ

16 มกราคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพิเศษและการประชาสัมพันธ์ นำทีมประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าพบสื่อและมอบของขวัญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ได้แก่ งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , สถานีโทรทัศน์ไทยพิบีเอสและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

IMG_2305
1

IMG_2332
2

IMG_2336
3

IMG_2390
4

IMG_2391
5

IMG_2394
6

IMG_2397
7

IMG_2400
8

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร