ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบของสวัสดีปีใหม่สื่อฯ

17 มกราคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพิเศษและการประชาสัมพันธ์ นำทีมประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าพบสื่อและมอบของขวัญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

IMG_2774
830
IMG_2774

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร