การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Work Stress and Health"

18 มกราคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับและเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง "Work Stress and Health" โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Jian Li Senior Researcher Institute of Occupational, Social and Environmental Medicine University of Dusseldorf วิทยากรในการบรรยายฯ ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

18
1

16121424_10208550756351985_412557923_o
2

16121592_10208550756511989_1311898881_o
3

16121712_10208550756031977_1637782385_o
4

16129183_10208550756431987_1602695363_o
5

16129303_10208550755471963_748134738_o
6

16145222_10208550755511964_1430019094_o
7

16145556_10208550755991976_1575239063_o
8

16145864_10208550755951975_1563665251_o
9

16176364_10208550756191981_274268050_n
10

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร