"Open House แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560"

18 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีเป็นประธานเปิดงาน Open House โดยภายในงานมีการแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะสาธารณสุขศาสตร์เปิดสอน แต่ละบูธมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเยี่ยมชมบูธเพื่อสอบถามพูดคุยกับรุ่นพี่ถึงการเลือกสาขาเรียน และโอกาสในการทำงาน และยังมีกิจกรรมตอบคำถามเพื่อรับของรางวัล ของที่ระลึกมากมายภายในงาน ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ รองศาสตราจารย์ดร.จักร์กริช หิรัฐเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงานฯ ในครั้งนี้

IMG_2613
1

IMG_2629
2

IMG_2630
3

IMG_2634
4

IMG_2638
5

IMG_2641
6

IMG_2642
7

IMG_2646
8

IMG_2648
9

IMG_2649
10

IMG_2651
11

IMG_2653
12

IMG_2657
13

IMG_2659
14

IMG_2660
15

IMG_2667
16

IMG_2670
17

IMG_2672
18

IMG_2675
19

IMG_2681
20

IMG_2683
21

IMG_2684
22

IMG_2685
23

IMG_2690
24

IMG_2695
25

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร