"Open House แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560"

18 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีเป็นประธานเปิดงาน Open House โดยภายในงานมีการแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะสาธารณสุขศาสตร์เปิดสอน แต่ละบูธมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเยี่ยมชมบูธเพื่อสอบถามพูดคุยกับรุ่นพี่ถึงการเลือกสาขาเรียน และโอกาสในการทำงาน และยังมีกิจกรรมตอบคำถามเพื่อรับของรางวัล ของที่ระลึกมากมายภายในงาน ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ รองศาสตราจารย์ดร.จักร์กริช หิรัฐเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงานฯ ในครั้งนี้

IMG_2697
26

IMG_2707
27

IMG_2709
28

IMG_2710
29

IMG_2712
30

IMG_2715
31

IMG_2716
32

IMG_2724
33

IMG_2735
34

IMG_2736
35

IMG_2739
36

IMG_2742
37

IMG_2749
38

IMG_2754
39

IMG_2757
40

IMG_2765
41

IMG_2767
42

IMG_2771
43

IMG_2777
44

IMG_2778
45

IMG_2782
46

IMG_2786
47

IMG_2790
48

IMG_2794
49

IMG_2799
50

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร