"Open House แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560"

18 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีเป็นประธานเปิดงาน Open House โดยภายในงานมีการแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะสาธารณสุขศาสตร์เปิดสอน แต่ละบูธมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเยี่ยมชมบูธเพื่อสอบถามพูดคุยกับรุ่นพี่ถึงการเลือกสาขาเรียน และโอกาสในการทำงาน และยังมีกิจกรรมตอบคำถามเพื่อรับของรางวัล ของที่ระลึกมากมายภายในงาน ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ รองศาสตราจารย์ดร.จักร์กริช หิรัฐเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงานฯ ในครั้งนี้

IMG_2800
51

IMG_2804
52

IMG_2807
53

IMG_2810
54

IMG_2813
55

IMG_2816
56

IMG_2818
57

IMG_2820
58

IMG_2824
59

IMG_2832
60

IMG_2837
61

IMG_2838
62

IMG_2841
63

IMG_2844
64

IMG_2873
65

IMG_2886
66

IMG_2892
67

IMG_2901
68

IMG_2905
69

IMG_2908
70

IMG_2911
71

IMG_2914
72

IMG_2920
73

IMG_2924
74

IMG_2934
75

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร