พิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)

20 มกราคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 100 รูป ถวายพระราชกุศลฯ และเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในการนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมฯ เป็นจำนวนมาก

IMG_2842
830
IMG_2842

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร