พิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)

20 มกราคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 100 รูป ถวายพระราชกุศลฯ และเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในการนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมฯ เป็นจำนวนมาก

15941049_10155794188969012_7546344580493247792_n
1

IMG_2811
2

IMG_2822
3

IMG_2832
4

IMG_2834
5

IMG_2842
6

IMG_2845
7

IMG_2848
8

IMG_2852
9

IMG_2859
10

IMG_2861
11

IMG_2862
12

IMG_2864
13

IMG_2867
14

IMG_2868
15

IMG_2874
16

IMG_2876
17

IMG_2897
18

IMG_2907
19

IMG_2909
20

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร