บรรยายพิเศษเรื่อง "Epidemiology approach on Global Health"

25 มกราคม 2560

Dr. Jian Li Senior Researcher Institute of Occupational, Social and Environmental Medicine University of Dusseldorf บรรยายพิเศษเรื่อง "Epidemiology approach on Global Health" ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ ณ ห้องบรรยาย 7518 ชั้น 5 อาคารจรัล แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

IMG_2944
830
IMG_2944

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร