งานกีฬาเครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 8 "ยอดกษัตริย์นักกีฬา"

1 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมงานและร่วมใจขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ "แผ่นดินของเรา" ในงานกีฬาเครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 8 "ยอดกษัตริย์นักกีฬา" ณ สนามหญ้าข้างตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

IMG_3501
26

IMG_3505
27

IMG_3509
28

IMG_3511
29

IMG_3515
30

IMG_3523
31

IMG_3531
32

IMG_3545
33

IMG_3552
34

IMG_3555
35

IMG_3559
36

IMG_3561
37

IMG_3573
38

IMG_3587
39

IMG_3593
40

IMG_3599
41

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร