งานกีฬาเครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 8 "ยอดกษัตริย์นักกีฬา"

1 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมงานและร่วมใจขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ "แผ่นดินของเรา" ในงานกีฬาเครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 8 "ยอดกษัตริย์นักกีฬา" ณ สนามหญ้าข้างตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

IMG_2971
1

IMG_2974
2

IMG_2977
3

IMG_2979
4

IMG_2983
5

IMG_2993
6

IMG_3003
7

IMG_3005
8

IMG_3028
9

IMG_3336
10

IMG_3367
11

IMG_3389
12

IMG_3403
13

IMG_3415
14

IMG_3419
15

IMG_3425
16

IMG_3444
17

IMG_3449
18

IMG_3453
19

IMG_3456
20

IMG_3467
21

IMG_3477
22

IMG_3479
23

IMG_3497
24

IMG_3499
25

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร