คณบดีให้การต้อนรับและประชุมเจรจาความร่วมมือ จากInstitute of Health Management Research India

2 กุมภาพันธ์ 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวการต้อนรับ Dr. Jigmi Singay Director for International Health and Relations Indian Institute of Health Management Research India และประชุมเจรจาความร่วมมือทางด้านการศึกษาและงานวิจัย ณ ห้องประชุม 1608 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการนี้มีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมในการต้อนรับฯ ครั้งนี้ด้วย

16443342_10208675963642089_1898730663_n
1

16466943_10208675963562087_1237779905_n
2

IMG_3695
3

IMG_3702
4

IMG_3705
5

IMG_3708
6

IMG_3713
7

IMG_3716
8

IMG_3721
9

IMG_3726
10

IMG_3728
11

IMG_3730
12

IMG_3735
13

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร