ต้อนรับผู้แทนจาก The Republic of Maldives ในพิธีเปิดการอบรมในหัวข้อ "Strategies for Health Promotion across Lifespan"

6 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและเป็นประธานเปิดการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับผู้แทนจาก The Republic of Maldives ในพิธีเปิดการอบรมในหัวข้อ "Strategies for Health Promotion across Lifespan" ระหว่างวันที่ 5-18 กุมภาพันธ์ 2560

IMG_3749
830
IMG_3749

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร