ต้อนรับผู้แทนจาก The Republic of Maldives ในพิธีเปิดการอบรมในหัวข้อ "Strategies for Health Promotion across Lifespan"

6 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและเป็นประธานเปิดการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับผู้แทนจาก The Republic of Maldives ในพิธีเปิดการอบรมในหัวข้อ "Strategies for Health Promotion across Lifespan" ระหว่างวันที่ 5-18 กุมภาพันธ์ 2560

IMG_3783
16

IMG_3784
17

IMG_3785
18

IMG_3789
19

IMG_3792
20

IMG_3794
21

IMG_3796
22

IMG_3797
23

IMG_3800
24

IMG_3804
25

IMG_3805
26

IMG_3806
27

IMG_3807
28

IMG_3810
29

IMG_3812
30

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร