ต้อนรับผู้แทนจาก The Republic of Maldives ในพิธีเปิดการอบรมในหัวข้อ "Strategies for Health Promotion across Lifespan"

6 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและเป็นประธานเปิดการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับผู้แทนจาก The Republic of Maldives ในพิธีเปิดการอบรมในหัวข้อ "Strategies for Health Promotion across Lifespan" ระหว่างวันที่ 5-18 กุมภาพันธ์ 2560

IMG_3744
1

IMG_3745
2

IMG_3749
3

IMG_3752
4

IMG_3753
5

IMG_3761
6

IMG_3763
7

IMG_3766
8

IMG_3768
9

IMG_3769
10

IMG_3772
11

IMG_3773
12

IMG_3775
13

IMG_3778
14

IMG_3780
15

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร