ต้อนรับและเป็นประธานเปิดการบรรยาย "เรื่อง Neuro-toxicology to the protection of Public Health"

8 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและเป็นประธานเปิดการบรรยาย "เรื่อง Neuro-toxicology to the protection of Public Health" วิทยากรโดย Professor Dr. Jane Adams, PhD Department Chair of Psychology, College of Liberal Arts, University of Massachusetts Boston, USA โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาให้ความสนใจเข้ารับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม 7518 ชั้น 5 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

IMG_3894
830
IMG_3894

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร